Copyright

Copyright 2009-2010 Związek Harcerstwa Polskiego 
Centrum Medialne i Nadawcze
Jubileuszowego Zlotu Stulecia Harcerstwa KRAKÓW 2010

Wszystkie prawa zastrzeżone

al. marsz. F. Focha 39
30-119 Kraków
Tel.: +48 601 246 164
Tel.: +48 796 547 757
Fax: +48 12 427 10 65
E-mail: newsroom.zlotkrakow@zhp.pl

 

Kontakt

Szef Centrum Medialnego i Nadawczego
Członek Komendy Zlotu

phm. Karol Gzyl
Tel.: +48 509 555 900
Tel.: +48 502 279 531
E-mail: karol.gzyl@zhp.net.pl

 

Rzecznik prasowy

phm. Magdalena Suchan
Tel.: +48 601 246 164
E-mail: magdalena.suchan@zhp.net.pl 

 

Redakcja Skauta Krakowskiego

hm. Adam Czetwertyński
zastępca redaktora naczelnego
E-mail: skaut.zlotkrakow@zhp.pl

 

Redakcja Radia Kraków 2010 (104,9FM)

pwd. Wojtek Puchacz
Tel.: +48 692 528 228
E-mail: radio.zlotkrakow@zhp.pl

 

Zespół Foto

pwd. Rafał Żołondowski
E-mail: foto.zlotkrakow@zhp.pl

 

Zespół IT

E-mail: it.zlotkrakow@zhp.pl