Logo zlotu

Logo

 

Znak graficzny zlotu składa się z pięciu zestawionych ze sobą symbolicznych rysunków. Pierwszy z nich to lilijka z wpisaną w przewiązce liczbą „100” - dwa zera połączone są w matematycznym oznaczeniu nieskończoności. Lilijka jest tradycyjna, rysowana odręcznie celowo bez symboli konkretnych organizacji harcerskich. Następnie „K” w koronie - jeden z symboli Królewskiego Stołecznego Miasta Krakowa - takie samo, jak na drzwiach Katedry Wawelskiej. Kolejne pole zajmuje węzeł płaski - znak braterstwa. Kontur Polski i gołąbek niosący gałązkę umieszczono w prawej części logo. Symbole umieszczone są na stylizowanych kolorowych polach kojarzących się z rozwiniętą książką-harmonijką lub rozłożoną kostką. 

Logo zlotu powinno być umieszczane zawsze kompletne, ze wszystkimi elementami, we właściwych proporcjach.