W zielone gramy

Na Nieprzetartym szlaku

Część programu zlotu przygotowana została specjalnie dla drużyn Nieprzetartego Szlaku - podobnie jak "Smok wawelski" dla zuchów. Członkowie drużyn NS w pozostałe dni uczestniczą w zajęciach zorganizowanych w ramach bloków programowych.