Stan wpłat na konto zlotu

Poniżej prezentujemy aktualizowane sumy wpłat na konto zlotu. Odpłatność uczestników zbierana jest na kontach chorągwi, a następnie przekazywana na wyodrębniony rachunek bankowy zlotu w Głównej Kwaterze Związku Harcerstwa Polskiego.

Chorągiew Białostocka

112 950,00 PLN

Chorągiew Dolnośląska

262 330,00 PLN

Chorągiew Gdańska

80 000,00 PLN

Chorągiew Kielecka

72 200,00 PLN

Chorągiew Krakowska

231 700,00 PLN

Chorągiew Kujawsko-Pomorska

201 100,00 PLN

Chorągiew Lubelska

72 150,00 PLN

Chorągiew Łódzka

291 950,00 PLN

Chorągiew Mazowiecka

143 850,00 PLN

Chorągiew Opolska

75 000,00 PLN

Chorągiew Podkarpacka

170 000,00 PLN

Chorągiew Stołeczna

137 800,00 PLN

Chorągiew Śląska

420 000,00 PLN

Chorągiew Warmińsko-Mazurska

180 900,00 PLN

Chorągiew Wielkopolska

375 600,00 PLN

Chorągiew Zachodniopomorska

70 000,00 PLN

Chorągiew Ziemi Lubuskiej

189 000,00 PLN

Wpłaty indywidualne

29 765,00 PLN

Wpłaty Nieprzetartego Szlaku

5 200,00 PLN

Zagranica

91 754,90 PLN