W zielone gramy

W grodzie Kraka 2010

Oddzielnym elementem programu jest harcerska służba na rzecz miasta. Każdy zastęp zlotowy wykona pracę społeczną na rzecz społeczeństwa miasta Krakowa w porozumieniu z władzami miasta.