W zielone gramy

Przedzlotowe wędrówki będą czasem dla uczestników zlotu, kiedy będą mogli poznać inne drużyny i środowiska uczestniczące w zlocie KRAKÓW 2010.