Deprecated notice: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /system/mbstring.php on line 151
Deprecated notice: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /system/mbstring.php on line 151
Deprecated notice: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /system/mbstring.php on line 151
Deprecated notice: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /system/mbstring.php on line 151
Deprecated notice: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /system/mbstring.php on line 151
Deprecated notice: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /system/mbstring.php on line 151
Deprecated notice: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /system/mbstring.php on line 151
Deprecated notice: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /system/mbstring.php on line 151
Deprecated notice: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /system/mbstring.php on line 151
Deprecated notice: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /system/mbstring.php on line 151
Deprecated notice: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /system/mbstring.php on line 151
Deprecated notice: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /system/mbstring.php on line 151
Deprecated notice: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /system/mbstring.php on line 151
Deprecated notice: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /system/mbstring.php on line 151
Deprecated notice: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /system/mbstring.php on line 151
Deprecated notice: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /system/mbstring.php on line 151
Deprecated notice: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /system/mbstring.php on line 151
Deprecated notice: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /system/mbstring.php on line 151
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /system/functions.php:122) in /system/libraries/Template.php on line 174 KRAKÓW 2010 - Jubileuszowy Zlot Stulecia Harcerstwa - Oficjalna strona - ZHP - Wszystko o zlocie
Jedź do Krakowa
Spacer

Wszystko o zlocie

Cele zlotu

 

Jubileuszowy Zlot Harcerstwa Polskiego ma dokonać podsumowania programu 100-lecia ZHP realizowanego w gromadach zuchowych, drużynach harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych, środowiskach Nieprzetartego Szlaku, szczepach, kręgach instruktorskich, kręgach seniorów oraz we wszystkich harcerskich komendach. Zlot powinien wpłynąć na wzmocnienie identyfikacji członków ZHP z organizacją oraz z jej 100-letnią historią i tradycją, a także wzmocnić wyrazistość wychowawczą ZHP. Podczas Zlotu należy wypracować kierunki rozwoju harcerstwa w nowym stuleciu oraz promować działania mające na celu śmiałe patrzenie w przyszłość organizacji – nowoczesnej, odpowiadającej na potrzeby i oczekiwania współcześnie żyjących dzieci i młodzieży. Poprzez to należy wzmocnić rolę ZHP jako uznanego partnera społecznego.

 

Termin

 

Zlot rozpoczyna się 16.08.2010 (poniedziałek) i kończy 24.08.2010 (wtorek). Krakowskie Błonia są do dyspozycji ZHP od dnia 25.07.2010

 

Uczestnicy

 

W całym Zlocie uczestniczyć będą harcerki i harcerze, harcerki i harcerze starsi, wędrowniczki i wędrownicy oraz instruktorki i instruktorzy ZHP a także goście z innych organizacji polskich i zagranicznych. W wybranych elementach, w określonym czasie uczestniczyć będą ponadto zuchy, członkowie drużyn integracyjnych i Nieprzetartego Szlaku oraz seniorzy.

Uczestnikami mogą być, także inne osoby, które uzyskały zgodę Komendanta Zlotu.

Osoby zainteresowane odwiedzeniem Zlotu, będą mogły m. in. uczestniczyć w wybranych formach doskonalących (konferencje, seminaria, itp.) zgodnych z ich zainteresowaniami, proponowanych przez Centrum Konferencyjne. W oficjalnych elementach Zlotu wezmą udział także zaproszeni goście.

Zastępy, drużyny, gniazda

W Zlocie biorą udział zastępy dziesięcioosobowe (9 uczestników oraz 1 pełnoletni instruktor ZHP). Jest to podstawowa jednostka organizacyjna Zlotu. Zastępy uczestniczą w zajęciach. Ilość członków zastępu jest rygorystycznie przestrzegana. Cztery zastępy tworzą drużynę zlotową. Drużyny zlotowe mogą być wymieszane pod względem narodowości. Drużyny zlotowe tworzą obozy około 500-1000 osobowe tzw. gniazda zlotowe. Każde gniazdo ma swoją obrzędowość oraz elementy programowe. Tworzy też własną pionierkę związaną z pionierką (wystrojem) obowiązującym na całym Zlocie. Brama wejściowa do gniazda powinna być związana z regionem, z jakiego pochodzą uczetsnicy zlotu obozujący w danym gnieździe. Na czele każdego gniazda stoi komendant i komenda, w skład której wchodzą m.in. zastępca organizacyjny i programowy oraz instruktor odpowiedzialny za promocję – powoływane przez komendę chorągwi. Za budowę i wyposażenie gniazda odpowiadają komendy chorągwi. Każde gniazdo ma do dyspozycji przypisane do siebie toalety, kontenery sanitarne, kontenery na śmieci, umywalnie polowe, miejsce do zmywania naczyń. Na terenie każdego gniazda znajdować się będzie jedno miejsce programowe, mogące jednocześnie przyjąć do 40 osób. Na terenie każdego gniazda zainstalowany będzie licznik energii elektrycznej, według odczytu którego gniazdo zostanie obciążone opłatą za zużyty podczas zlotu na terenie gniazda prąd. Opłata za prąd zużyty poza licznikami uwzględniona jest we wpisowym. Obowiązki i prawa gniazd zlotowych wobec Komendy Zlotu są określone w regulaminie zlotu.

Wyżywienie

 

Dzienne wyżywienie obejmuje 3 podstawowe posiłki oraz podwieczorek (owoc) - przygotowywane przez drużyny z produktów dostarczanych do gniazd (produkty będą dostarczane do gniazd w godzinach wczesnorannych). Śniadanie, drugie śniadanie i podwieczorek - w formie suchego prowiantu do zjedzenia podczas zajęć programowych, obiadokolację na ciepło przygotowywaną w kuchniach na terenie biwaków drużyn, samodzielnie przez drużyny zlotowe. Kwestia organizacji wyżywienia zostanie ostatecznie podana po uzgodnieniach z Państwową Inspekcją Sanitarną w Krakowie.

 

Zorganizowanie uczestników na zlocie

 

 • Zlot planowany jest na około 10 000 uczestników. 
 • Uczestnicy będą zorganizowani w 17 gniazdach chorągwianych skupiających drużyny zlotowe z własnego terenu działania.
 • Podstawową jednostką organizacyjną zlotu będzie 40–osobowa drużyna zlotowa składająca się z 4 dziesięcioosobowych zastępów.
 • Jeden z zastępowych pełni jednocześnie funkcję drużynowego drużyny zlotowej.
 • Przewidujemy organizację gniazda zuchowego liczącego orientacyjnie około 1000 zuchów.
 • Przewidujemy organizację gniazda seniorów - około 350 osób. 
 • Na terenie gniazd chorągwianych zakwaterowane będą także drużyny skautowe uczestniczące w Zlocie wraz z polskimi drużynami gospodarzy.
 • Nie istnieje możliwość zakwaterowania drużyny z jednej Chorągwi na terenie gniazda innej Chorągwi. 

 

Odpłatność za udział w Zlocie

 

Odpłatność uczestnika za udział w zlocie składa się z dwóch części: wpisowego za udział w zlocie i kosztów chorągwianych obejmujących koszt transportu uczestników, sprzętu i innych (ustalanych odrębnie przez każdą chorągiew, sugerujemy aby kwota nie przekraczała 150 zł). Koszt udziału w zlocie obejmuje 9 dni pobytowych.

 • Wpisowe uczestnika na Zlot wynosi - 450 zł
 • Uczestnik z ZHP pgk – 450 zł
 • Uczestnik z drużyny skautowej – 150 euro
 • Uczestnicy Zbiórki Nieprzetartego Szlaku, Złazu Seniorów - 50 zł
 • Harcerska Służba Porządkowa (HSP) - 100 zł
 • Członkowie pozostałych służb - 200 zł
 • kadra gniazda - 450 zł

Jednodniowe karty wstępu:

 • Członkowie ZHP odwiedzający Zlot w godzinach odwiedzin - 10 zł
 • Odwiedzający, inni niż członkowie ZHP, w godzinach odwiedzin Zlotu - 15 zł

 

Wpłaty należy kierować na konto bankowe:

71 1020 1042 0000 8602 0227 8026

w PKO Banku Polskim S.A.

Główna Kwatera ZHP
ul. Konopnickiej 6
00-491 Warszawa
 
Tytułem: Wpisowe za Jubileuszowy Zlot Stulecia Harcerstwa, nazwa zastępu, hufiec, chorągiew

 

Skauci na zlocie

 

Skauci i harcerze z zagranicy w założeniu organizatorów mają brać udział w zlocie razem z drużyną partnerską ZHP, co ma umożliwić  lepsze poznanie członków różnych organizacji, a także bardziej aktywny udział w zadaniach zlotowych. Organizatorzy będą również zachęcać drużyny partnerskie z ZHP do organizowania dla swoich gości dodatkowych zajęć i pobytu na terenie Polski przed lub po zlocie. WZA GK ZHP i pełnomocnicy komendantów ds. zagranicznych będą pomagali w przygotowaniu takiej współpracy drużyn partnerskich z ZHP ze skautami lub harcerzami z zagranicy. W tym celu będzie tworzony bank drużyn ZHP uczestniczących w zlocie, które chciałyby opiekować się skautami lub harcerzami z zagranicy podczas zlotu oraz przed lub po nim.

Skauci i harcerze mają wejść w skład zastępów i drużyn zlotowych, a więc zespołów 9+1, przy czym najlepiej gdyby skauci lub harcerze tworzyli jednorodne zastępy zlotowe wchodząc w skład drużyn zlotowych z hufców.