W zielone gramy

Ceremonie

Najważniejsze wydarzenia Zlotu to:

  • Ceremonia Otwarcia Zlotu (17 sierpnia), 
  • Ceremonia Zamknięcia Zlotu (24 sierpnia), 
  • Nabożeństwo Ekumeniczne (21 sierpnia, wieczorem), Msza Święta (22 sierpnia)
  • Dzień Krakowski połączony z Dniem Grunwaldzkim (na Rynku Głównym). W ramach Dnia Krakowskiego będzie również funkcjonować część zarezerwowana specjalnie na prezentacje narodowe reprezentacji organizacji skautowych z innych krajów.